Ipuia

Arratibel Zurutuza, Jose

  • ELUSTONDO, M. A.."Estresari contra egiteko idatzi nituen kontu zaharrak", Berria, 2008-08-03, Igandea gehigarrian.
  • ELUSTONDO, M. A. eta KALTZAKORTA, J. "Zerrate portas" in ARRATIBEL, J. Izugarriak. Iruñea: Pamiela, 2008. 49-68 or.
  • JUARISTI, F. "Etxean entzundakoak", El Diario Vasco, 1995-12-16.