Kontzeptua

Antzerti (1998ko bertsioa)

Local o edificio destinado a la representación o a otros espectáculos semejantes, antzokia (Eusk. N. CC. L. P.), t(h)eatre (Leiz), bilalekua, batulekua, biltokia (Añib).

Arte de componer obras dramáticas o de representarlas, antzerti (EKIN).

Profesión del actor, antzezlaritza (Pl. Mug).

Teatro, antzokia (E. J.).

Diccionario Auñamendi