Kontzeptua

Ahozko kontakizunen azterketa

  • AZKUE, Resurrección Maria. Euskalerriaren Yakintza. Bilbao, 1935. II. alea, 40. zenb., 393. orr.
  • BARANDIARAN, Jose Miguel. Eusko Folklore. Bilbao, 1973. (Obras Completas; 2).
  • CERQUAND, M. "Légendes et récits populaires du Pays Basque". Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau (BSSLAP). 1881-82ko alea. "La lamigna aveuglée". 507 orr. 56 zenb.
  • HARTSUAGA, Juan Inazio. Jentilen Akabera. (Antropologiaren Euskal Bilduma; 11).
  • HARTSUAGA, Juan Inazio. Euskal Mitologia Konparatua. Donostia: Kriselu, 1987.
  • MORRIS, A. "Miscelánea". Bealoideas. Dublin, 1937. VII. zenb. 245. orr.