Municipios

LASARTE-ORIA

Un himno de la municipalidad venidera se estrenó en las fiestas de San Pedro de 1979. Los autores son Antonio Mercero (música) y Manuel Lecuona (letra). El texto es: «Zeruan izarrik dan arte, bere buruaren jabe, beste erriren lokarri gabe, nai degu gure Lasarte. Nai degu, bai, gure Lasarte. Orain arte, buru bear-ta, besteren Zatiizan zera zu.Bañan gaur, Errien artean, Errlizan bear dezu».