Concejos

GERENDIAIN

Canciones populares vascas: Deboziorik bat ere gabe; Andre emaztegai; Lexakako atsoek; Ortzilaretan dute; Martxoaren leneko. Ref. R. M.° de A.: "C. P. V.", n.° 742, 447, 125, 73, 59).