Cubierta del primer número de la revista anual Vida Vasca