Cruz del siglo XVII en el cementerio de la iglesia de Lohitzun (Lohitzun-Oyhercq, Zuberoa). Foto Ainhoa Arozamena Ayala, 2004.