San Pedro, escultura obra de Quintín de Torre Berastegui