Arraiotz (Navarra). Jaureguízar. Fot. Marqués de Sta. M.ª del Villar