Municipios

ELGOIBAR

Canciones populares vascas: Urte barri barri (III); Estalpe zar batean; Peu gurea londresen; Ama, ezkondu (I); Milla zortzireun eta; Gazte zoroaren t. II; Nik baditut; Orra or goiko; Dantzadu daigun sonbrailu; Aldapeko sagarraren; Aurtxo txikia; Oy, bart! [Ref. R. M. de A., C. P. V. (n.°' 994, 945, 887, 814, 661, 504, 465; 240; 210, 195, 156, 135)].