Literatos

Añibarro, Pedro Antonio (1748-1830)

  • ALTZIBAR, Xabier. Bizkaierako idazle klasikoak. Bilbo: Bizkaiko Diputazioa, 1992.
  • BILLEALBEITIA, Miren. "Escu-Liburua, Ta Berean Eguneango Cristiñau-Ceregiñac (1802)". Euskararen Institutua: Euskal Literaturaren Hiztegia - Idazlanak. [FEcha de consulta: 27-04-2012].
  • MITXELENA, Koldo. Historia de la literatura vasca. Donostia: Erein, 2001.
  • ORPUSTAN, Jean-Baptiste. Précis d?histoire littéraire basque. 1545-1950. Baigorri: Éditions Izpegi, 1996.
  • SARASOLA, Ibon. Historia social de la literatura vasca. Madrid: Akal, 1976.
  • URGELL, Blanca. "Sarrera". Gueroco guero. Edizio kritikoa. Bilbo: Euskaltzaindia, 2001.
  • ZARATE, Mikel. Bizkaiko euskal idazleak. Derio: Derioko Seminario-ikastetxea, 1970.