Barrios

ABIÑAKO ANDONI DEUNAREN

Anteriormente San Antonio de Abiña. Barrio del municipio de Sukarrieta (Bizkaia), denominado desde mediados de la década de 1980 Abiñako Andoni Deunaren.
1981: 56; 1986: 41.