Armendaritz. Arbendaritza. Fot. Mariano Estornés Lasa