Portada del nº 1, obra de Antton Olariaga Aramburu, 1977.