Saint-Just-Ibarre (Baja Navarra). Casa rectoral, en Saint-Just, con la inscripción sobre la portada: FAIT BATIR PAR ETCHEBERRY CUREL'AN 1816. Fot. Pilar Rivera, 1995