Saint-Just, Saint-Just-Ibarre (Baja Navarra). Casa Hitategia, con la inscripción euskérica sobre la portada: MAITHA GINCUA BE IRA BAQUIA 177. Fot. Garikoitz Estornés Zubizarreta -1995.