Presencia de Emakume Abertzale Batza en el Aberri Eguna en 1932