Concept

Literatura infantil y juvenil en euskara

 • ALONSO AMEZUA, I. Erdigune literarioak irakaskuntzan. Bilbao: EHU, 2010.
 • CALLEJA, S. Haur literatura euskaraz. Lehenengo irakurgaietatik 1986ra arte. Bilbao: Labayru Ikastegia-BBK, 1994.
 • CENDÁN PAZOS, F. Medio siglo de libros infantiles y juveniles en España (1935-1985). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez -Pirámide, 1986.
 • COLOMER, T. "Ultimos años de la literatura infantil y juvenil. Del mayo del 68 a la postmodernidad de los 80". CLIJ Cuadernos de literatura infantil i juvenil 26, pp. 14-24. 1991.
 • El realisme crític. Faristol 6, monográfico. 1988.
 • ELUSTONDO, Migel Anjel; KALTZAKORTA, Jabier. "Zerrate portas". ARRATIBEL, J. Izugarriak. Iruñea: Pamiela, 2008. Pp. 49-66.
 • ESCARPIT, D. La literatura infantil y juvenil en Europa. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1986.
 • ETXANIZ, X. Euskal Haur eta Gazte Literaturaren Historia. Iruñea: Pamiela, 1997.
 • ETXANIZ ERLE, X.; LOPEZ GASENI, M. "Begirada historiko bat haur antzerkiaren gainean". Behinola 16, pp. 21-32. 2007.
 • GARCÍA PADRINO, J. Libros y literatura para niños en la España contemporánea. Madril: Fundación Germán Sánchez Ruipérez-Pirámide, 1992.
 • HUNT, P. (edit.) Children's Literature. The development of criticism. London: Routledge, 1990.
 • HUNT, P. (edit.) Children's Literature an Illustrated History. Oxford: Oxford University, 1995.
 • LOPEZ GASENI, J. M. Euskarara itzulitako Haur eta Gazte Literatura: funtzioak, eraginak eta itzulpen-estrategiak. Bilbo: EHU-UPV, 2000.
 • LOPEZ GASENI, M.; ETXANIZ ERLE, X. 90eko hamarkadako Haur eta Gazte Literatura. Iruñea: Pamiela, 2005.
 • LOPEZ GASENI, M.; ETXANIZ ERLE, X. "Euskal haur poesia milurte berrian". Behinola 20, pp. 25-36. 2009.
 • MITXELENA, K. Historia de la literatura vasca. Donostia: Erein, 1988. 2ª ed.
 • MOGEL, B. Ipuin onac. Donostia: Elkar, 1991.
 • ROVIRA, T. "La literatura infantil i juvenil" apèndix a Història de la literatura Catalana. RIQUER, COMAS, MOLAS pp. 421-471. Barcelona: Ariel, 1988.
 • TORREALDAI, J. M. 30 urte liburugintzan. Donostia: Jakin, 2007.
 • VILLASANTE, L. Historia de la literatura vasca. Arantzazu: Arantzazu argitaletxea, 1979. (2ª ed. corr. y aum.).