Lexicon

FUNERAL

Solemnidad y pompa de un entierro o exequias, eleizkariak, elizkariak, elizkizunak (B), elizmera (AN), illaren elizakoak (R), hileta (H.), illetak (G), ilegozte (AN), ilario, ilerio (BN), ehortzetak (L, BN, S), ehortzi (S), ehorzta (BN), hilbeharkiak (S. P.), hil-ohoreak (H.), hilotseta (Duv.), eden (G), bealdi (B-M), progu (G, AN), poragu (BN), porogoak, poroguak (H.), froguak (Hb.), progak, grogak (Lh.), otsaki (AN), otsakio (L, S), otsekio, otsakiak (T-L), obita, obore (L), okasiño (B, J. G.); funeral de primera, ogi-osoko, ogi-nagusiko (B); funeral y entierro de primera, zortziko (B); funeral de ínfima clase, ogi-erdiko (B); funeral llamado vulg. "quitapán", ogi-uste (G); funeral de cabo de año, argiuste (G); primer funeral, ogi-aste (B); banco de cabecera en los funerales, lutualki (G), lutuaurki (B), dolu-alki, dolalki (L); comilona con que una familia obsequia a los asistentes a un funeral, illeta (B); ligera refacción de funerales, ogi-ardao (B), ogi-ardo (G); begira ea egin bagarik badaukazuz aren eleizkariak eta agintzak (Añ.), mirad si tenéis sin hacer los funerales y mandas del difunto; deithorea egizue Abnerren hilotsetan (Duv.), plañid en los funerales de Abner; ehortzi ederrak ukhan tu (S, Lh.), se le han hecho buenos funerales; edena egin diogu (G), le hemos hecho el funeral.

Diccionario Auñamendi