Lexicon

Eguzki

Etimología. Entra en composición de topónimos y apellidos con significación de "sol": Eguzkitza, Iguzkiaguerre, Iguzkibegui, Iguzkiaguerre, Eguzkizaga, Eguzquizu, Eguzkiaga.

Veáse Sol.