Concept

Educación en Euskal Herria

 • "1982: Normalización de la forma escrita de de una lengua: el caso vasco". Revista de Occidente. Nº 10-11, pp. 55-75.
 • AGUIRRE ELUSTONDO, José Antonio. Así está la enseñanza primaria. Hablan los maestros. Donostia: GAUR, 1969.
 • ARRIEN, G. Educación y escuelas de barriada de Bizkaia (Escuela y autonomía. 1898-1936). Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1987.
 • BERGARA, A. Hezkuntza eta hizkuntza-eskubideak indarreango lege-araubidean. Gasteiz: Arartekoa, 1996.
 • DAVILA, P. (Coord). Enseñanza y educación en el País Vasco contemporáneo. Donostia-San Sebastián: Erein, 2003.
 • DAVILA, P. (Coord). Las políticas educativas en el País Vasco durante el siglo XX. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004.
 • DÁVILA, P. (Coord). Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX. Leioa: Universidad del País Vasco, 1995.
 • DÁVILA, P. La política educativa y la enseñanza primaria en el País Vasco, 1860-1930. San Sebastián: Ibaeta Pedagogía, 1995.
 • EUSKARA ZERBITZUA. Nondik gatoz? EAEko irakaskuntzaren ibilbidea: zenbait datu eta azalpen. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2007.
 • EUSKO LEGEBILTZARRA / PARLAMENTO VASCO. Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera. Gasteiz: Eusko Legebiltzarra, 1991.
 • FERNANDEZ, I. Oroimenaren Hitza. Bilbo: U.E.U., 1995.
 • GAUR S.C.I. Euskara gaur. Donostia: Lur editoriala, 1971.
 • LASAGABASTER, Iñaki. "Irakaskuntza ez unibertsitariko hizkuntz plangintza Euskal Autonomi Erkidegoan". BAT Soziolinguistika Aldizkaria. 1995, 17 zkia.
 • LÓPEZ-GOÑI, I. Nafarroa garaiko Ikastolen historia 1931-1982. Iruña: Euskara Kultur Elkargoa, 2002.
 • MEZO, Josu. Políticas de recuperación lingüística en Irlanda (1922-39) y el País Vasco (1980-92). Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1996.
 • MILIAN I MASSANA, Antoni. "Los derechos lingüísticos en la Enseñanza, de acuerdo con la Constitución". Revista Española de Derecho Constitucional. 1983, nº 7, pp. 357-372.
 • ZABALETA I. Euskal nazionalismoa eta hezkuntza (1895-1923). Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea, 1998.
 • ZALBIDE, Mikel. "Euskal Eskola, Asmo Zahar Bide Berri". Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresua (1. lib., 211-271). Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 1990.
 • ZALBIDE, Mikel. "Irakas-sistemaren Hizkuntz Normalkuntza: Nondik Norakoaren Ebaluazio-saio bat". Eleria 5, 2000, pp. 45-61.
 • ZALBIDE, Mikel. "Normalización Lingüística y Escolaridad: un Informe desde la Sala de Máquinas". Revista Internacional de los Estudios Vascos 43, 2, 1998, pp. 355-424.
 • ZALBIDE, Mikel. Euskararen legeak hogeita bost urte. Eskola alorreko bilakaera: balioespen-saioa. Bilbo: Euskaltzaindia, 2011.