Municipalités

OSKOTZ

Canciones populares vascas: Ur barrena; Erodes erregea; Gure Ama Birjina; Trinidadea dago; Jesus onaren galbarioak; Jesus eztali zaio; Amabost pausuz; Aita gurea da; Jentileri un; Kantuak yartzen ditut; Soñuzale ona da; Arruitz aldean; Arrankin trankin trankun; A mutil kepetillun; Txangolo mangolo; Santa Loa; Aurra, eguizu lotxoa. [R. M. de A.: "C. P. V.", n.° 988, 942, 843, 797, 764, 761, 729, 724, 459, 416, 244, 203, 200, 186, 182, 179, 152.