Villes

Lekaroz

Canciones populares vascas: Ezkilak; Aingerutxo bat; Matxakaran beltxa; Sail au egin; Gogoan derabillat; Leiorik leio; Begira begira nago; Lili ubel; Adios uzar eder; Zikiro beltza; Neskatxena; Katalin tirun-tarun; Gan nintzen baratzera; lande, astelen, asteartean. [Resurrección M.ª de Azkue, "Cancionero Popular Vasco", nº. 947, 723, 712, 714, 704, 710, 697, 419, 370, 250, 231, 225, 216, 120].

EZH