Concept

Deidad (version de 1978)

Ser divino o esencia divina. Jaungoikotasun (P. B.), jainkotasun, jainkotarzun (H.).

Cada uno de los dioses de los gentiles o idólatras, jaungoiko, jangoiko, jangeiko, jainko, jinko; deidad falsa, jainkoaizun, sasi-jainko, jainkotzako; deidades forestales, garobetarrak (J. G.), larre jainkoak, basa jainkoak.

Diccionario Auñamendi