Konposatzaileak

Zubiaurre Urionabarrenechea, Valentin Maria de

Operak

 • Luis Camoens (1864) H. Eslavari eskeinia (Cesare Perono da Luccaren Liburua)
 • Don Fernando el Emplazado (1869) H. Eslavari eskeinia (1. ekitaldia Ricardo Castelvecchio Liburua eta 2 eta 3. eskitaldiak Ernesto Palermi). Mariano Capdepónen espainiar bertsioa
 • Ledia (1873) Isabel de Borbón andrea, Asturiasko Printzesa, eta Francisco A. Barbieriri eskeinia (José de Cárdenasen Liburua).

Zarzuelak

 • El tigre del mar (Antonio Arnaoren testua) (osatugabea)
 • Los dos ciegos (osatugabea)
 • La perla del valle (Flor del valle) (García Santistebanen testua) (osatugabea).

Orkestrarako bakarrik

 • Sinfonía en mi (1874).

Ahotsa (bakarlaria/k-korua) eta orkestra

 • Tenore eta orkestrarentzat Romanzas. Osatugabea
 • Bakarlarim koru eta orkestrarako Himno-Cantata a la memoria de Pedro Pablo de Astarloa (1885). F. Arrese eta Beitiaren poesia.

Mezak

 • Lau ahotsetako bi koru eta orkestra nagusirako Meza (Garay, 1864)
 • Misa Pastorela hiru ahots eta organoa fa nagusian (1865)
 • Meza hiru hatos eta organoa la nagusian (1865)
 • Meza hiru ahots re nagusian eta organoa (1867)
 • Meza zortzi ahots eta orkestra ren (1876)
 • Meza lau ahots eta fagot Abendualdi eta Garizumarako (1879)
 • Meza bi koru solean eta orkestra (1880). Mª Isabel de Borbón, Asturisko Printzesari eskeinia
 • Meza lau ahotsera laburra eta orkestra do (1882)
 • Meza lau ahots, orkestra eta si bemol maiorrerako organoa (1888)
 • Meza lau ahotserako laburra eta mi maiorreko grande orkestra (1891)
 • "Assumpta est Maria in coelum" meza hiru ahots eta organorako (1891)
 • "Assumpta est Maria in coelum" meza hiru ahots eta organorako (1896)
 • Misa de Réquiem lau ahots eta orkestrarako (1904). Mª de las Mercedes de Borbón, Asturiasko Printzesari eskainia
 • Meza lau ahots eta fagotarako Abendugarai eta Garizumarako (1907).

Beste eliz-lanak

 • Flores a María: "Venid y vamos todos" hiru ahots eta organurako (1865)
 • Letanía bost ahots eta organurako (1865)
 • Letanía hiru ahots eta organurako (1865)
 • Letrillas a San Roque hiru ahots eta organurako (1865)
 • Miserere lau ahots eta organurako (1865)
 • O Crux lau ahots eta organurako (1865)
 • Plegaria hiru ahots eta organurako (1865)
 • Salve hiru ahots eta organu/pianorako (1865)
 • Oh, semea ederra. Hiru ahots eta organurako gabon-kanta (1865)
 • Flores a Maria: "Vuestro encanto son las flores" hiru ahots eta organurako (1865)
 • Ave Maria stella hiru ahots eta organurako (1866)
 • Ay Jesús hiru ahots eta organurako (1866)
 • Genitori hiru ahots eta organurako (1866)
 • Letanía hiru ahots eta organurako (1866)
 • Letrillas a la Santa Virgen bi ahots eta organurako (1866)
 • Ego sum panis vivus. Hiru ahotserako motetea (1866)
 • Antífona a la Santa Virgen hiru ahots eta organurako (1866)
 • Ingemisco tan quam reus. Lau ahots eta organurako motetea (1866)
 • Motete para el triduo de Navidad (Alma generosa) hiru ahots eta orkestrarako (1866)
 • Te Deum hiru ahots eta organurako (1866)
 • Ave María hiru ahots eta organurako (1867)
 • Las siete palabras de Jesús en la Cruz. Hiru ahots eta organu/pianurako oratorioa (1867)
 • Letanía hiru ahots eta organurako (1867)
 • O quam suavis. Hiru ahotserako motetea (1867)
 • Aingeru Jesús jaioen. Hiru ahots eta organurako gabon-kanta (1867)
 • Toki baten aingeru. Bi ahots eta organurako gabon-kanta (1867)
 • Flores a Maria: "Venid, venid, cristianos" hiru ahots eta organurako (1868)
 • Flores a María: "Amor bendice alma mía" hiru ahots eta organurako (1868)
 • Letanía I hiru ahots eta organurako (1868). Letanía II hiru ahots eta organurako (1868)
 • O Salutaris Hostia. Hiru ahots eta organurako motetea (1868)
 • Salve (1868). (I. Bertsioa: Hiru ahotsetara. II. Bertsioa: lau ahots eta organua) (1868)
 • Flores a María: "Venid y vamos todos" I lau ahots eta organurako (1869)
 • Flores a María: "Venid y vamos todos" II lau ahots eta organurako (1869)
 • Letanía I hiru ahots eta organurako (1869)
 • Letanía II hiru ahots eta organurako (1869)
 • Letanía III hiru ahots eta organurako (1869)
 • Letanía IV hiru ahots eta organurako (1869)
 • Letanía V bost ahotsetara (1869)
 • Zagales y pastores venid. Hiru ahots eta organurako gabon-kanta (1869)
 • Flores a María a bi ahots eta organurako (1870)
 • Letanía I bi ahots eta organurako (1870)
 • Letanía II bi ahots eta organurako (1870)
 • Iru artzain gastiak. Ahots eta organurako gabon-kanta (1870)
 • Mundua egon aren. Hiru ahots eta organurako gabon-kanta (1870)
 • O sacrum convivium. Hiru ahotserako motetea (1871)
 • Tantum ergo hiru ahots eta organurako (1871)
 • Venid y adorad, gustiok. Hiru ahotsetarako gabon-kanta (1871)
 • Flores a María hiru ahots eta organurako (1872)
 • Letanía hiru ahots eta organurako (1872)
 • Mundua egon aren. Hiru ahots eta organurako gabon-kanta (1872)
 • Pasión según San Mateo. Lau ahotsetako koru eta orkestrarentzat oratotioa (París, 1874)
 • Letanía bi ahots eta organu/pianorako (1876). Atotxako Basilikarako konposatua
 • Salve bi ahots eta organu/pianorako (1876). Atotxako Basilikarako konposatua
 • Completas bi koru eta orkestrarako (1878)
 • Te Deum bi koru eta orkestrarako (1878)
 • Venid pastorcillos. Hiru ahots eta organurako gabon-kanta (1878)
 • O Salutaris Hostia. Guztiz Santuari motetea lau ahotsetara (1879)
 • Coro y Estrofas para la procesión del día de la Presentación bi ahots eta organurako (1881)
 • Letanía hiru ahots eta organurako (1882, 1885ean berrikusia)
 • Stabat Mater bi koru eta orkestrarako (1883)
 • Salve bi koru eta orkestrarako (1884)
 • Padre Nuestro. Orfeoirako errosarioa (1888)
 • Misterios del Santo Rosario hiru ahots eta orkestrarako (1890)
 • Letrillas para la Virgen lau ahots eta organurako (1892)
 • Ave María a ahots bat eta orkestrarako (1893)
 • Ave María I bi ahots eta organurako (1893)
 • Ave María II ahots eta orkestrarako (1893)
 • Padre Nuestro hiru ahots, koru eta organurako (1893)
 • Visperas de los Santos bi koru eta orkestrarako (1894)
 • Libera me Domine lau ahots eta orkestrarako (1899)
 • Himno Cantata a nuestra Señora de Begoña bi bakarlari, koru eta orkestrarako (1900). R. Mª de Azkueren testua
 • San Franciskori, 3en lenengo canta koru eta organurako (Ondarroa, 1901)
 • Jesu decus Angelicum. Guztiz Santuaren lau ahotsetarako motetea
 • O quam suavis. Guztiz Santuaren lau ahotsetarako motetea
 • O lux beatisima. Lau ahots eta orkestrarako motetea. Osatugabea
 • Despedida a la Santa Virgen koru eta organurako
 • Dúo bi ahots eta organurako
 • Gozos a la Asunción de nuestra señora. Gure ama jasokundekoari hiru ahotsetarako bertsoak
 • Gozos a la Virgen lau ahotsetarako
 • Letanía hiru ahots eta organurako
 • Popular bi ahots eta organurako duoa
 • Responso hiru ahots eta organurako
 • Santo Dios lau ahots eta organurako.
 • Vals bi biolin, biolontxelo/kontrabaju, oboe
 • Una siesta, biolin, biolontxelo eta pianorako vals-a
 • Ecos de Oiz, biolin/biolontxelo eta pianorako melodía (1899)
 • Solo kontrabaxurako pianorekin lagunduz
 • Pieza flautarentzat
 • Fantasía tronpa eta pianoarekin laguntzeko (1900)
 • Pieza arparentzat (1899).
 • Adiós. Adela Robreño andereñoaren albunerako nokturnoa
 • Lediaren Bailable
 • Blanca-flor. Nocturno expresiboa
 • Elena. Polka
 • Flor de mi valle. Zortziko
 • La Benigna
 • Mazurca
 • Nere alabachuarentzat. Zortzico
 • Neure amari. Zortziko
 • Souvenir d'une amie. Romanza
 • Vals
 • Redonova (1849)
 • Vals (1849)
 • Alfonso. Asturisko Printzeari eskeinitako vals-a (Caracas, 1858)
 • Recuerdos de Venezuela. Hitzik gabeko romantzea (Caracas, 1859)
 • Angélica. Aretoko jatorrizko polea (1871)
 • Teresa. Mazurca-Polka (1871-73)
 • Tempo di mazurca (1883)
 • Tres Polkak (1891)
 • Neure aitari. Zortziko (1894)
 • Andante maestoso. María Martos-i eskeinitako esaldia (1912).
 • Bi figaroen Sinfonia.
 • Andante edo organo/harmoniumrako sonatina
 • Bajete (Clemente de Santamarina konposatzailearekin elkarlanean)
 • Marcha ofertorio o entrada de procesión organo/harmonium-erako
 • "Sacris Solemniis"rako Ofertorioa. S.M.ko Pret kaperako lehen organista izan zen Juan Maria Guelbenzu-ri eskeinia
 • Fuga (1879) (Clemente de Santamarina eta J. Ildefonso Jimeno de Lerma konpositoreekin elkarlanean)
 • Pastorela (1881)
 • Pastorela (1883)
 • Sonata (1884)
 • Pastorela (1890).
 • Ausencia (Antonio Arnao-ren testua)
 • soprano, piano/arpa/harmonium-erako Ave María, piano/arpa/harmonium
 • Pasó la primavera
 • Un gemido y un adiós, candor
 • Vida y Muerte. Madrigal
 • Zortzico a Astarloa
 • Marcha (1868)
 • Melancolía. Erromantza (1871-73) (Antonio Arnao-ren poesia)
 • Canción de las lineras (1886). Moguelen Peru Abarca liburuko bostgarren elkarrizketatik ateratako testua. 1886ko Durangoko Fiestas Euskaras-en estreinatua. Casa Dotesio-k argitaratua
 • Ama euskeriari azken agurra. Zortziko (1893). (F. de Arreseren testua)
 • Himno al beato Valentín de Berriochoa (1905)
 • Sourire (1906).
 • Aria
 • Salve (1896), (Ahots eta organurako bertsioa
 • II. Bertsioa ahots eta hari-orkestrarako)
 • Benedictus (1911).
 • Himno a Vasconia (1896). (I. bertsioa Orfeoirako. II bertsioa Tenore, Barítono/Baju eta Bandentzat. III. Bertsioa ahots eta pianorako).
 • Andra Mariya.
 • J. De Monasterioren arpa, oboe, clarinete, tronpa eta hari-instrumentuentzat kontzertu azterketa. Zubiaurrek pianorako konpondua. Lehen aldiz Madrileko Kontzertu Elkartean antzeztu zen. A. Romerok argitaratua.
 • Ejercicios de oposición para la Real Capilla. Andante turuta eta pianorako
 • Bajo lau zati edo hahots armonizatzeko
 • Triple melodikoa lau zati edo hatos armonizatzeko
 • Ave Maria hari-orkestrarako (1877)
 • Flauta a solo (1879)
 • Solo oboerako (1886)
 • Andante organurako (1887)
 • Contrabajo bakarlariarentzat (1893)
 • Aria bakarlari bajua Amabirjin Guztiz Santu egunerako (1896)
 • O Salutaris Hostia. Motete Guztiz Santuari (1898), (I. Bertsioa: tenore eta organua, eta II. Bertsioa: hari-kintetoz lagunduriko tenorearentzat)
 • Pieza para violín (1904).
 • Transcripciones. Dantzari-Dantza. Garaien dantzatzen den zortzikoa.