Literatoak

Villasante Cortabitarte, Luis

Bere ekoizpen emankorrari so, aipatutakoez gain, honakoak nabarmendu behar dira:

 • Paradigmas de la conjugación vasca, Aránzazu, 1955.
 • Euskal gramatika llabur eta idazleen pusketa autatuak, Bilbao, 1956.
 • Nere izena zen Plorentxi. Angeles Sorazuren bizitza, Itxaropena, 1961.
 • El padre Palacios (1727-1804), "S. Victoriense", 1961.
 • San Martín de la Ascensión, Beasain, 1962.
 • La semblanza de Domingo Aguirre en la edición de 'Garoa' de 1966.
 • Jesukristo Kristau fedearen sustraiak, San Sebastián, 1969.
 • Hacia la lengua literaria común, Oñate, 1970.
 • El vocabulario vasco de Aranzazu-Oñate y zonas colindantes, ASJU, 1970.
 • La declinación del vasco literario común, Oñate 1972.
 • Axular. Mendea. Gizona. Liburua, Aranzazu, 1972.
 • Palabras vascas compuestas y derivadas, Oñate 1974.
 • Sintaxis de la oración compuesta, Oñate, 1976.
 • Sobre la Real Academia de la Lengua Vasca, Bilbao 1976.
 • Estudios de sintaxis vasca, Oñate, 1978.
 • Sintaxis de la oración simple, Oñate 1980.
 • La H en laortografía vasca, Oñate, 1980.
 • M. Angeles Sorazu. Un mensaje para tiempos difíciles, Oñate, 1981.
 • Kristau fedea. Teologi-saileko azalpena, Oñate, 1986.
 • Euskararen auziaz, Oñate 1988.

Horrez guztiaz gain hainbat itzulpen zor zaizkio, esate baterako, aurrez aipatutako Axularren Gero (Bartzelona, 1964, Oñati, 1976). Zenbait edizio kritiko ere bai, esate baterako, Mogueli buruzkoa (Bilbo, 1987) eta Sorazi buruzko Autobiografía espiritual (Madrid, 1990), eta noski, hainbat eta hainbat egokitzapen euskalki ezberdinetara. Erreferentzia. Arana Martija, Jose Antonio: "Luis Villasanteren bio-bibliografia". Homenaje a Luis Villasante, Iker-6, Bilbo, 1992.