Kontzeptua

Upeltegiak. Arkitektura (1977ko bertsioa)

Lugar donde se guarda y cría el vino, ardantegi (B, AN), ardandegi, ardanetxe, ardangela (B), beiti (G, AN), beeko zotarraiña (G), kuñube, goiñube (AN), soto, sotho (L, BN, R), xai (L), astari (BN, S), goiñibi (BN, R), aztari (BN), sotu (BN?), zedera (S).

Depósito de toneles, upelategi (B, G, Añ. ms.), upeltegi, upategi (B, G), kupeltegi, kupelategi (AN), dupategi (L, BN).

Cosecha de vino, masbatzaite, masbatze, masbatzei (B), masbilte, masbiltze (G), maasbiltze (AN), mahasbiltze (L, BN, S).

Soto (L, BN), sotho (L, Hb.).

Diccionario Auñamendi