Lexikoa

UNIFICACION

Acción y efecto de unificar o unificarse, bat-egite (c), bat-eratze, batutze (B, G), batze, elkartze (L, BN, S), bateratze (BN); -de criterios, erizpide(en) bateratze, eritzi-bateratze, erizpide-batze (Zuz. Hizt. U.).

Diccionario Auñamendi