Literatoak

Osa Unamuno, Eusebio (1990ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Eusebio Osari buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Eusebio Osa.