Fisikariak

Orabuena, Juce

Nafarroako erregearen fisikaria, 1397 urte inguruan dokumentatua.