Itzultzaileak

Olavide Carrera, Raimundo

 • GOENAGA, Ángel. Breve exposición sobre la figura del R. P. Raimundo Olabide (S. J.). Gasteiz, 1959. 11 orrialde dituen foileto bat da, bi zatitan emana: Aita Olebideren bizitzako efemeride nagusiak eta bere bizitzaren azalpen biografikoak, lehenengo euskaraz eta geroago gazteleraz.
 • LAFITTE, Pierre. Autour de la Bible traduite en basque par le Pére R. Olabide. Baiona, 1959.
 • VILLASANTE, Luis. Historia de la Literatura Vasca, 358. or.
 • AREITIO, Félix, S. J. La Biblia vasca de Olabide. "Estudios Eclesiásticos", 33, 1959, 347. or.
 • MUXIKA, Plácido, S. J. Olabide Aitaren Bizitzarteko Berri. "Eusko Gogoa", 1958, 448. or.
 • "Euskera" 1. zenbakia, 30. or. eta 1954, 37. or.
 • LACOMBE, George. Giza-Soña (Liburu honen aipamena "RIEV" aldizkarian, 1919, X. liburukia, 133. or.].
 • MITXELENA, Luis. Liburuak: Itun Zar eta Berria, "Egan", 1959, 85. or.; Berri on bat. Aita Olabide'ren Itun Zarra, "Egan", 1956, 2. zenbakia, 5. or.
 • ORIXE. Olabide'ren Itun Zar eta Berria, "Egan", 1959, 186. or.
 • GARRIGA, G. Algunos "Euskaldun-berris" . "Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos", 1957, 125. or.
 • ORMAECHEVARRÍA. Euskera. Zarautz, 1959, 267-270. or.