Literatoak

Oihenart, Arnault

 • ALTUNA, P. "Oihenarten metrika", in Fontes Linguae Vasconum, 1979, 32. zenbakia, 269-284. or.
 • DARANATZ. "Les fonds Doat, Duchesne et Oihenart à la Bibliotheque Nationale., RIEV, 1908, II. liburukia, 462-464. or.
 • ETCHART, A. "Les proverbes d'Oihenart". Eusko Jakintza, 1950, 353-366. or. eta Gure Herria aldizkarian, 1951, 40. or.
 • GARATE, J.: "Recensión de la trad. de Gorosterratzu", in RIEV 20, 1929, 539-540. or., Id. "Indice de los nombres geográficos contenidos en la Notitia de las dos Vasconias de Ohienart", in Anuario de Eusko-Folklore 10 , 1930, II, 11-31. or.
 • GOENAGA, A. "Gogo en Oihenart", in Fontes Linguae Vasconum, 1973, 14. zenbakia, 245-259. or.
 • GOROSTERRAZU, P. Javier. Prólogo a la traducción de la Notitia Utriusque Vasconiae (Donostia, 1929) V-XV. or.
 • GOYHENEXHE, E. Le Pays Basque, 1979, 273-286. or.
 • IRIGARAY, A. "Oihenart, poeta", RIEV, XIX, 1928, 71-76. or.
 • JAURGAIN, J. "Arnault d'Oihenart et sa famille", in Revue du Béarn Navarre et Lannes 3, 1885, 169-220. or.
 • LAFITTE, P. L'art poetique Basque d'Arnaud d'Oyhenart, "Gure Herria", 1967.
 • LAFON, R. "Traduction française des poesies d'Oyhenart", Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko buletina, 1955, 3-39. or.
 • Notes sur la langue des Proverbes d'Oihenart, "Julio de Urquijori egindako omenaldia", I, 433. or.
 • MICHEL, F. Le Pays Basque, Paris, 1857.
 • MICHELENA, L. "Arnaut Oihenart". Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko buletina, 1953, 445-463. or.
 • Historia de la literatura vasca .Madril: 1960, 74-77 eta 173-174. or.
 • SAROIHANDY, J. "Oihenart contra Garibay y Morales". RIEV, 13, 1922, 448-455. or.
 • Doctrina gramatical de Oihenart. "Eusko Ikaskuntzen Hirugarren Kongresua", Donostia, 1923, o. 41.
 • VILLASANTE, L. Historia de la Literatura vasca . Bilbo: 1961, 86-89. or.