Literatoak

Mugica Egaña, Robustiana (1990ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Tene Muxikari buruz.