Arkitektoak

Moneo Vallés, José Rafael

  • Arteespana.com. Obra y biografía de Rafael Moneo. [Kontsulta data: 2012ko uztaila].
  • A&V Monografías de Arquitectura y Vivienda. Rafael Moneo 1986-1992. 36.zenbakia, 1992ko uztaila. Madril: Arquitectura y Vivienda.
  • ETXEPARE ZUGASTI, Carlos [et al.]. Rafael Moneo: museoak, auditorioak, liburutegiak. Donostia: Kutxa Fundazioa, 2005.
  • El Croquis. "Rafael Moneo". 20.zenbakia. Madril: El Croquis Editorial, 1985eko apirila.
  • El Croquis. "Rafael Moneo - 1995-2000". 98.zenbakia. Madril: El Croquis Editorial, 2000ko martxoa.
  • HAINBAT EGILE. Rafael Moneo: de la Fundació a la Catedral de Los Ángeles, 1990-2002. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca - Colegi Oficial d'Arquitectes de les illes Balears, 2002.
  • WIKIPEDIA. "Rafael Moneo". [Kontsulta data: 2012ko uztaila].