Musikakoak

Maria dago negarrez

Canción popular recogida por Azkue en Hernani (Gipuzkoa) y variante de ésta en Alza (Gipuzkoa). Ref. Cancionero Popular Vasco, n.º 504.