Abeslariak

LARZABAL GOÑI, Imanol

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Imanol Larzabali buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Imanol Larzabal.