Literaturakoak

Joanak joan (1955). Yon Etxaide

  • BEOLA, Ainhoa. Jon Etxaide (1920-1998). Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 1998.
  • ETXAIDE, Yon. Joanak joan. Donostia: Erein, 1999.
  • ETXEBERRIA, Hasier. Bost idazle Hasier Etxeberriarekin berbetan. Donostia: Alberdania, 2002.
  • KORTAZAR, Jon. "Jon Etxaide: Kontaketa errealistaren hasierak". A.S.J.U. XX-2 zenb, 1986. 487-498. orr.
  • LASAGABASTER, Jesus Maria. "Euskal-nobelaren gizarte-kondairaren oinharriak". in Askoren Artean (1981): Euskal Linguistika eta Literatura: Bide berriak. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 1981. 343-368. orr.
  • MITXELENA, Koldo. "Joanak joan". Egan 5-6, 1955. 69-71. orr.
  • ROJO COBOS, Fco. Javier. Yon Etxaide eta nobela historikoa: Nobela genero honen emaitzak eta mugak, 50eko hamarkadako euskal idazle baten literatur ibilbidean. UPV-EHU [Argitaratu gabeko doktore-tesia-2004].
  • SARASOLA, Ibon. Historia social de la literatura vasca. Madril: Akal, 1976.
  • URKIZU, Patri (ed.). Historia de la literatura vasca. Madril: UNED, 2000.