Historialariak

Jimeno Jurio, Jose Maria (2002ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Jose Maria Jimeno Juriori buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Jose Maria Jimeno Jurio.