Musikakoak

Jesus onaren galbarioak

Canción popular recogida por Azkue en Oskotz (Imotz, Navarra). Ref. Cancionero Popular Vasco, n.° 764.