Literatoak

Iturzaeta, Andres

Idazle katolikoa Durangon (Bizkaia). Otxandioko (Bizkaia) erretorea izan zen. 1894 inguruan Tolosan argitara ematen ditu Urtearen domeca guztiñetaraco berbaldiac, eta Doaindicoac, Aita Juan Antonio Unzuetarena. 1899an Durangon argitara ematen du Aita Gaspar Asteren icasbide cristinaucorraren Azalduaren laburrac, [215 orrialde, pedagogia itxurazko ereduak azalduz]. Eta 1900an Esaldiac Santuen eta Escutapeen miragarriscoen ganian.