Filologoak

Irigoyen Echevarria, Alfonso (1986ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Alfonso Irigoieni buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Alfonso Irigoien.