Lexikoa

GRAFÍA VASCA

Kontsultatutako bibliografia eta liburutegiak.Bibliografia:
 • Aguirre Sorondo, Antxon: Gipuzkoako disko-formako hilarriak. Jatorria eta esanahia, Donostia-San Sebastián, Kutxa, 1991.
 • Altuna, Patxi: Hablar en euskera, Diccionario básica, Bilbao, Pacarán Zogen,1991.
 • Amoros, Javier: San Telmo Museoa. Gida Liburua/Guía, 1992.
 • Azcarate, Agustín/García, Iñaki: Euskal Herriko Erdi Aroko hilarriak eta inskripzioak, EHUko Argitalpen Zerbitzua, Bilbo, 1996.
 • Azkue, Resurrección María de: Espainol Hiztegia-Frantsesa, Bilbao,1905.
 • Barandiaran, Jose Migel: Euskal Herriko hilarriak, Donostia, Txertoa, 1970.
 • Barandiaran, Jose Migel. Euskal Mitologia, Donostia.
 • Bilbo, Jon: Eusko Bibliographia, Donostia, Auñamendi, 1970.
 • Bostak bat: Euskarazko Hiztegia, Bilbo, 1986.
 • Caro Baroja, Julio: Los Vascos, Madril, Minotauro,1958.
 • Colas, Louis: Tombe Basque. Recueil d´inscriptions funéraires et domestiques du Pays Basque Framçais, Bayonne, 1923.
 • Colas, Louis: Ornamentazioa eta euskal sinbologiak, Bartzelona, EJ. 1972.
 • Collier's Encyclopaedia Year Book, New York, 1959.
 • Corominas, Joan: Hiztegia-Etimologikoa Gaztelania eta Hispanikoa, Madril, Gredos,1980.
 • Chambers's Encyclopaedia, Londres, 1973.
 • Diccionario Enciclopédico del País Vasco, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Donostia, 1969-.
 • Diccionario Everest, Lengua Española, Madril, 1964.
 • D'ugene,–Pierre: Les inscriptions et decorations à l'habitat rural ossalois, Bayonne, 1986.
 • Duison, Michel: Dans la Navarre d'ultra-puert,Iruña, C.E.E.N. 46. zk., 1985.
 • Etxegaray, Carmelo: Lumaren idazlana edo ortografia, R.I.E.V. 1908.
 • Etxegaray, Carmelo: Euskal kaligrafoak. Juan de Yciar, R.I.E.V. 1908.
 • Enciclopedia Italiana, Erroma, Vol. VIII, 1932.
 • Europako Entziklopedia Unibertsal Ilustratua Amerikarra, Madril, Espasa Calpe, 1925.
 • Encyclopedie de Diderot et d'Alambert, Paris 1751-1772, Milan, Ed. Franco María Ricci. 1975.
 • Estornes Lasa: Artista anonimoak, R.I.E.V. 1930.
 • Euskaltzaindia: El libro blanco del euskera, Bilbo, 1977.
 • Frankowski, Eugeniusz: Estelas discoideas de la Península Ibérica, Madril, 1989, Istmo. 1. arg. 1920.
 • Garmendia, Pedro: Euskal Dekorazio Artea, Yakintza, 1933.
 • Larousse entziklopedia handia, planeta. Bartzelona, 1988.
 • Herrero Fernández, Eduardo: "Euskal letra". Etnicidad y cultura tipográfico, I Congreso de tipografía, 2004, Valentziako Unibertsitatea, 174-177.
 • Kintana, Xavier: Hiztegia Bi Mila, Bilbo, Elkar, 1980.
 • Kintana, Xavier: Euskal Hiztegi Modernoa, Bilbo, Cinsa, 1977.
 • Kortadi, Edorta: Artea Hiztegia, DonostiaSan Sebastián, UZEI, Elkar, 1982.
 • Intxausti, Joseba: Euskera, la lengua de los vascos, Donostia-San Sebastián, Elkar, 1992.
 • Llanos, Cristina. Euskal Herriko arte-adierazpenetako sinbolo-konstantearen azterketa, Arabako Foru Aldundia, 1991.
 • Lhande, Pierre: Dictionnaire Euskal-Français, Paris, 1926.
 • Michelena, Luis: Textos arcaicos vascos, Madril, Minotauro, 1964.
 • Michelena, Luis: Los vascos y su nombre, R.I.E.V., 1.a, urtarrila, 1984.
 • Mitxelena, Koldo: La Lengua Vasca, Durango, Leopoldo Zugaza, 1977.
 • Moliner, Maria: Diccionario de uso del español, Madril, Gredos, 1989.
 • Mugica, Luis María: Diccionario General y Técnico, Bilbao, Ediciones Vascas, 1977.
 • Mugica, Placido: Diccionario Gaztel-Vasco, Bilbao, Mensajero, 1965.
 • Peña Santiago, Luis Pedro: Euskal Herri Artea, Donostia, Txertoa, 1976.
 • Perez de Vila-real, Vidal: Hilarri diskoideoen data. Datuen sistematizazioa, Iruña, C.E.N. 52. zk., 1988.
 • Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de la Lengua Española, Madril, 1992.
 • Sarasola, Ibon: Akabo Euskal Hiztegia, Donostia, Gipuzkoako Kutxa, 1985.
 • Sota, Manuel de; Lafitte, Pierre; Akesolo, Lino: Diccionario Retana de Poderes de la Lengua Vasca, Bilbo, EJ. 1978.
 • Torrealday, Juan Mari: Euskal Idazleak, Gaur. Historia Social de la Lengua y Literatura Vasca, Donostia, Jakin, 1977.
 • Tovar, Antonio: El euskera y sus familiares, Madril, Minotauro,1959.
 • Ukar, Jesús; Arana, María Teresa: La estela y la escritura en Navarra, Iruñea, C.E.N. 60. zenbakia, 1992.
 • Bestelakoak. Eusko Ikaskuntzaren V. Biltzarra. Eusko Ikaskuntza, 1930.
 • Veyrin, Phillipe: L' Art basque ancien. Architecture, Decóration, Ferronnérie, Bayonne, 1926.
 • The New Encyclopedia Britannica, 15th edition, Chicago, 1768 founded.
 • Yciar, Juan: Bilduma oso subtilikoa: orthographia praktikoa: horren bidez, ezin hobeto idazten irakasten da: hala praktikaren bidez nola geometriaren bidez, gure Espainian eta kanpoan gehien erabiltzen diren letra-zorte guztiak, Zaragoza, 1548 eta 1566 azken argitalpena.
 • Zabalo, Pablo eta Jon: Herri-arkitektura eta euskal grafia, Buenos Aires, Ekin,1941 eta 1993.Liburutegiak:
 • Donostiako Udala: Udal liburutegia
 • Pax OR. Beneditarrak: Liburutegia, Lazkao
 • Gipuzkoako Foru Aldundia: Donostia, Liburutegia
 • Eusko Ikaskuntza: Liburutegia, Donostia.
 • Antso Jakituna Erakundea: Liburutegia. Vital Kutxa, Gasteiz.
 • Labayru Ikastegia. Euskalbiblioteka, Bilbo.
 • Deustuko Unibertsitatea, Donostiako Landa, Liburutegia, Donostia.Edorta KORTADI OLANO Artografoa. Deustuko Unibertsitatea