Musikakoak

Goizian goiz iaikirik

Canción popular vasca recogida por el Padre Donostia en Labayen y Sara. Ref. Euskal Eres Sorta, n.º 173 y 291.