Udalak

GETXO


Populazioa 1960-1970-1981: ikus taula. Auzo historikoen artean, aipatutako hiru guneez gain, El Angel, Moreaga, Neguri, Ormaza eta Sarri daude.

Erroldak. 1635ean 131 sukalde edo etxe zituen. 1704an 136 sukalde zituen, eta 1798an 166 3/4ra igo ziren. 1800: 1.528; 1877: 2.634; 1887: 3.686; 1900: 5.442; 1910: 7.359; 1920: 11.399; 1930: 16.859; 1940: 17.795; 1950: 19.309; 1960: 22.951; 1966: 28.958; 1970: 39.153; 1981: 67.321; 2000: 83.789. 1882an bere auzoetan biztanleria hau zegoen: Santa Maria: 884, Algorta: 1.863, Areeta: 212.

Populazio naturalaren mugimendua. Ezkontzak: 1969: 230; 1970: 224; 1971: 288. Bizirik jaiotakoak: 1969: 390; 1970: 383; 1971: 394. Heriotzak: 1969: 207; 1970: 201; 1971: 234. Hilkortasuna 5 urte baino lehen: 1969: 5; 1970: 6; 1971: 7. Bizkaiko 16 udal nagusietako immigrazio-indizeei dagokienez (probintzia barrukoa eta probintziakoa), herri honek 6, 5, 2 eta 3 leku hartzen ditu, hurrenez hurren. Immigrazio zaharra 1961. urtea baino lehenagokoa eta berria 1961-1970. urtea dela kontuan hartuz, indize horiek honako hauek lirateke: (Erref.: C kamera. I. eta Nabigazioa. Bilbotik: Enplegua eta prestakuntza profesionala Bizkaian. 1975-1980, Bilbo, t. I, 1977, or. 312)