Olerkariak

Ezkurra, Pedro

Euskarazko idazlea izan zen eta 1609an Iruñean Venegas Figueroa gotzainak antolatu zuen lehiaketan esku hartu zuen Aldareko gorputz sanduari olerkia aurkeztuz.