Musikakoak

Ezkondu nintzanean

Canción popular recogida por Azkue en Eraso (Imotz, Navarra) (Cancionero Popular Vasco, n.º 112) y Gabika (Ereño, Bizkaia) (Cancionero Popular Vasco, n.º 500). Recogida por el P. Donostia en Errazu, Navarra. (Euskal Eres Sorta, n.º 156).