Erakundeak

Eusko Jaurlaritza

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoak -Konstituzioaren 152.1 artikuluak zehatutakoari jarraituz- dagokion autonomia organo betearazlea beste gainerako Autonomia Erkidegoetan gobernuek eratu izan diren antzera egituratu du. Lucas Murillo de la Cuevak adieraztera ematen duen bezala "al menos en el plano formal, la homogeneidad institucional autonómica es un hecho" (Lucas Murillo de la Cueva, 1992: 101).

Konstituzioko artikulu horrek betekizun betearazle eta administratiboak aitortzen dizkion Gobernu Kontseilua eta Batzarrak bere kideen artetik hautatutako aipatutako Kontseiluaren zuzendaritza leporatzen dion Lehendakaria aurreikusten dituela gogoratu beharra dago. Halaber, Lehendakariak eta Kontseiluko kideek dagokion Erkidegoko Legebiltzarraren aurrean politikoki erantzule direna ere ezartzen du.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuak euskal organo betearazlearen inguruak zehaztasunez definitzen ez dituena egia den arren, sistemaren funtzionamenduan dagokion zeregina (Lucas Murillo de la Cueva, 1990:17), lehendabiziko hurbilpen bezala, Gobernua, Legebiltzarrarekin eta Lehendakariarekin batera, Euskal Herriko Botereak egikaritzen dituen subjektuetariko bat bezala aintzat hartua dela baiezta dezakegu.

Eta, era apur bat zehatzago batez, Gobernua, berariazko eskumenak hartzen dituen Lehendakariak mahaiburututako eta berak bezala status berezia aitortzen zaien zehaztugabeko kopurudun Sailburuz osatutako betekizun betearazle eta administratiboak dituen izaera kolegiatua duen organoarekin, -hitzak dituen esanahi ugariek gorabehera (García Herrera, 1985: 310) -, nabarmen identifikatu dezakegu. (Saiz Arnaiz, 1991: 1302).