Literatoak

Erkiaga, Eusebio (1981ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Eusebio Erkiagari buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Eusebio Erkiaga.