Marinelak

Elkano, Juan Sebastian (14..-1526)

Magallanesen espedizioak jarritako helburuak burutu zituen Elcanok eta horrek isla zabala ukan du tokiko historiografian; eta orokorrean ere, alde batetik Espainian eta, beste alde batetik, beste herrialde batzutan Elcanoren ibilerak jasota geratu dira. Ikus, adibidez:

 • ARTECHE, José de. Elcano, Madril, 1942
 • ESPINA. Juan Sebastián Elcano, Madril, 1959
 • SOLA, V. M.°. Juan Sebastián de Elcano, Bilbo (Caja de Ahorros Vizcaína), 1962
 • ESCOFET, J. Juan Sebastián Elcano o la primera vuelta al mundo, Bartzelona, 1936
 • COTARELO, J. Biografía de Juan Sebastián de Elcano, Tolosa, 1861
 • FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Eustaquio. Historia de Juan Sebastián del Cano, Gasteiz 1872
 • GARCÍA. Viajes de Juan Sebastián Elcano, Bartzelona, 1956
 • MERINO ALVAREZ,A. Juan Sebastián del Cano. Estudios históricos, Madril, 1923

Ikus, bestalde:

 • KÖLLIKER, O. Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastián del Cano (1519-1522), München, 1908
 • MITCHELL, M. Elcano: The first circumnavigator, London [1958]
 • Halaber, Elcano deituraren grafiari buruz ere asko eztabaidatu izan da (Elkano, Del Cano o del Cano, El Cano...); horri dagokionez ikus:
 • ARANA, J. I. Etimología del apellido Elcano, in "Euskal Erria" 3 (1881) 256- 257
 • ARANZADI, Telesforo. Elcano y Cano. La dislocación y escamoteo de "El", in "Euskalerriaren alde" 12 (1922) 1
 • MÚGICA, Serapio Elcano y no Cano, Donostia, 1920
 • URQUIJO, Julio de Aglutinación y desaglutinación. Explicación de la forma "del Cano", in "Euskalerriaren alde" XII (1922) 401
 • SORALUCE, Nicolás de Defensa del apellido familiar de Juan Sebastián de Cano, Donostia, 1881
 • IGLESIAS, J. Cano y no Elcano, in "Revista de Historia y Genealogía Española" (2. sasoia) 3 (1929) 485-488