Literatoak

Bustinza Lasuen, Ebaristo (1977ko bertsioa)

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Ebaristo Bustintza, Kirikiñori buruz.

  • Jadarka: Evaristo de Bustinza y Lasuen. Apuntes biográficos, «Euzkerea», 1929.
  • Agerre, J.: Kirikiño zanaren oroiz «Euzkerea», 1929.
  • Estornés Lasa, B.: Evaristo de Bustinza Lasuen, «E. G. I. del P. V.», Literatura, II (pp. 396-407), San Sebastián, 1970.
  • Jemein, C.: Otros aspectos de Kirikiño, poeta y purista, «Euzkerea», 1929.
  • Enbeita, K.: Eta Jaunguaren besuetan il zan, «Euzkerea», 129 (poesía)

Más bibliografía en «Eusko-Bibliographi», II, »E. G. I. del P. V.».

Bernardo ESTORNÉS LASA

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Ebaristo Bustintza, "Kirikiño".